MENU

Japan.Tax-free Shop

HOME > Japan.Tax-free Shop

Japan.Tax-free Shop

Japan.Tax-free Shop

【English】

Kadoya pawnshop is in Seya-ku, Yokohama. We sell jewelry, watches and brand goods for our overseas customers at duty-free prices.We are looking forward to your visit.
(Store Information)
Opening Hours : 9 am to 7 pm
Closed holiday : Sundays and public holidays

【中文·简体】

Kadoya典当店在横滨Seya-ku营业。我们以免税价格为我们的海外客户销售首饰,手表和品牌商品。
我们期待着您的光临。
(销售信息)
营业时间 :上午9点至晚上7点
定休日:周日及节假日

【ภาษาไทย】

โรงรับจำนำ Kadoya ตั้งอยู่ที่ Seya-ku เมืองโยโกฮาม่า เราขายเครื่องประดับนาฬิกาและสินค้าแบรนด์สำหรับลูกค้าต่างประเทศในราคาที่ปลอดลอดภาษีอากร เรากำลังรอการมาเยือนของคุณโดยวิธีการทั้งหมด
(ข้อมูลร้านค้า)
เวลาเปิดทำการ : 9 โมงเช้า - 19
โมงเช้าวันหยุดปกติ : วันอาทิตย์และวันหยุด

【한국어】

카도야 전당포는 요코하마시 세야 구에서 영업하고 있습니다.
쥬얼리와 시계 그리고 명품을 해외 고객을 위해 면세 가격으로 판매하고 있습니다. 꼭 근처까지 왔을 때, 내점을 기다리고 있습니다.
(영업 안내)
영업시간 : 9시 ~ 19시
정기 휴일 : 일요일 공휴일

【Tagalog na wika】

Ang Kadoya pawnshop ay bukas sa Seya-ku, Yokohama. Nagbebenta kami ng mga alahas, mga relo at tatak ng mga kalakal para sa aming mga kostumer sa ibang bansa sa mga presyo ng libreng tungkulin. Inaasahan namin ang iyong pagbisita.
(mag-imbak ng impormasyon)
Buksan Oras : 9 am - 7 pm
regular na holiday : Linggo at pista opisyal